สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ

สกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือว่า เป็นเครื่องในการโอนถ่ายข้อมูลลายนิ้วมือ มาเป็นข่าวสารดิจิทัล

การใช้งาน

สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ ได้รับการวางใจอย่างเป็นวงกว้าง ในทุกแวดวง ตัวอย่างเช่น ด้านระบบรักษาความปลอดภัย กำหนดช่วงเวลาปฏิบัติงาน ระบบฐานข่าวสารทะเบียนราษฏร์ เป็นต้น เป้าประสงค์หลักของการใช้สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ ได้แก่

การพิสูจน์ร่างกาย โดยอาศัยแนวคิดที่ว่าลายนิ้วมือทุกคนมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล

การชดเชยการใช้บัตร ตัวอย่างเช่น บัตร ATM, Credit card, Smart card

หลักการปฏิบัติการสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ

ข้อเด่นของสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ

• สกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือเครื่องสแกนนิ้วมือเป็นลักษณะ Optical เซ็นเซอร์ คุณภาพสูง พื้นที่รองนิ้วเป็นกระจกทนรอยขีดข่วน, น้ำมัน,สารเคมีต่างๆ ( High quality optical sensor )

• สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ ใช้ algorithm ประเภทพิสูจน์เอกลักษณ์ของลายพิมพ์นิ้วมือ (Minutiae recognition) ที่เที่ยงตรงมากที่สุด

สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือเครื่องสแกนนิ้วมือเป็นเหตุให้ไร้ปัญหากำหนดลายนิ้วมือผิดตัวเมื่อใช้กับจำนวนรวมคนเยอะๆ

(Powerful and accurate algorithm (Based on Minutiae recognition)

• สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือใช้ได้กับจำนวนรวมคนสูงสุด 4000 คน(ต่อ 2 ลายพิมพ์นิ้วมือ) โดยที่ความเร็วไม่ต่ำลง

(High Performance (Up to 4000 user identification)

• สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือสแกนกับตรวจดูลายพิมพ์นิ้วมือได้ทันทีทันใด เสถียร ไม่เซซวนเมื่อใช้ในช่วงเวลายาวๆ

(Fast recognition ( Verification time/identification time)

วิธีการการทำงานของสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ

การทำงานของสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือเครื่องสแกนนิ้วมือกรรมวิธีที่ 1.พิเคราะห์รูปภาพลายนิ้วมือ

หน้าที่ของสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือกระบวนการที่ 2.กลั่นทิวภาพกับสำรองสีของ Pixel ภาพลายนิ้วมือเป็น ขาว/ดำ หรือว่า 0,1

การทำงานของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือขั้นตอนที่ 3.ปรับภาพลายพิมพ์นิ้วมือให้น้อยลง ทำให้ ปริมาตรข่าวสารเบาบางด้วย

หน้าที่ของสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือขั้นตอนที่ 4.แสดงจุดที่ เป็นคุณสมบัติเฉพาะที่เป็นพื้นที่เส้นนูนไม่ก็ริม(ridge)

การทำงานของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือกระบวนการที่ 5.แสดงตำแหน่งที่เป็น คุณสมบัติเฉพาะทั้งปวงออกมา

การทำงานของสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือขั้นตอนที่ 6.วิเคราะห์ลายนิ้วมือเมื่่อมีการสแกนลายพิมพ์นิ้วมือ