เคล็ดลับการคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับรูปร่างของนิ้ว

เคล็ดลับการคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับลักษณะของนิ้วอันที่ 1 แหวนที่กว้างพร้อมทั้งยาวจนเต็มไปถึงข้อนิ้ว เหมาะสำหรับบุคคลนิ้วผอมยาว

เคล็ดการเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับลักษณะของนิ้วอันที่ 2 แหวนที่กว้างพร้อมทั้งยาวจะเป็นเหตุให้นิ้วดูมีเนื้อเต็มขึ้นลดความยาวของนิ้วลง

กลยุทธ์การเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับสัณฐานของนิ้วมือข้อที่ 3 พึงจะคัดหัววงแหวนที่เสริมแต่งด้วยเพชรน้ำหนักไม่เยอะนัก

เคล็ดลับการเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับรูปพรรณของนิ้วข้อที่ 4 สำหรับสาวนิ้วอวบอ้วนสมควรเลือกสรรแหวนที่มีก้านแหวน (บ่าแหวน) ที่เรียวงดงาม

กลยุทธ์การคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับรูปพรรณของนิ้วเทคนิคที่ 5 สำหรับผู้หญิงนิ้วอวบสมควรคัดอัญมณีที่ประดับประดาหัวแหวนนั้นพึงจะมีสัดส่วนใหญ่สักนิดสักหน่อย และมีสัดส่วนในทางยาว ตัวอย่างเช่น รูปไข่ สี่เหลี่ยมยาว รูปหยาดน้ำ

เทคนิคการเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับลักษณะของนิ้วมือประการที่ 6 ถ้าเลือกสรรแหวนตามคำเสนอแนะก็จะทำให้นิ้วและมือดูไม่ทึบสั้น เป็นเหตุให้นิ้วดูเรียวงดงามยิ่งขึ้น

เคล็ดการคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับรูปพรรณของนิ้วประการที่ 7 หญิงที่มีนิ้วอ้วนใหญ่ สมควรเลือกแหวนที่มีหน้ากว้างใหญ่ขนาดกลางๆ เหมือนกันและดีไซน์ตัวเรือนเรียบๆ เตี้ยๆ

เคล็ดการเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับสัณฐานของนิ้วมือเทคนิคที่ 8 แหวนที่มีหน้ากว้างใหญ่จะเป็นเหตุให้นิ้วมือดูเรียวสละสลวย

เคล็ดการคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับประเภทของนิ้วมือเทคนิคที่ 9 สำหรับอัญมณีที่เหมาะสำหรับธำมรงค์ที่มีหน้ากว้างเป็นอัญมณีทรงรูปไข่

เคล็ดลับการเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับลักษณะของนิ้วเทคนิคที่ 10 เกี่ยวกับคนมือสั้นไม่ก็นิ้วสั้นสมควรหลีกหนีวงแหวนที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยม

เทคนิคการเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับประเภทของนิ้วมืออย่างที่ 11 พึงเลือกรูปหัวใจพร้อมด้วยมีสัดส่วนใหญ่พอประมาณ

กลยุทธ์การเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับลักษณะของนิ้วมือข้อที่ 12 บ่าแหวนไม่ควรเพิ่มก้านเล็กๆหรือว่าทำทรงหนาใหญ่เด็ดขาด